Norsk MG klubb Rogaland Senter ,Sandnes

Løftebukken ble installert høst 2016 og har vært flittig i bruk siden.