På grunn av veldig stort trykk på telefon oppfordres det til å ta kontakt via epost om mulig. Der svares det stort sett veldig raskt uansett om det er på dagtid, kveldstid eller i helgene.

Ved deleforespørsler eller reklamasjon, vennligst send epost med tydelig beskrivelse av hva som trengs, og gjerne bilder. Det er også viktig med en nøyaktig betegnelse på maskinen som det trengs deler til, og når den er kjøpt. Eventuelt hvilket kundenavn det er kjøpt på, slik at vi kan finne hvilken maskin det gjelder i ordresystemet.

Tlf: +47 414 32 300
E-post: info@efmotor.no

Besøks og postadresse:
EF Motor
Esseveien 26
4311 Hommersåk

Org.no: 911917580